Generative drawings

Exhibition

By:dilyan bakalski
Digital, Drawing, Installation, Other, Sculpture, Video
Title:
At the opening
Material:
interactive installation
Size:
variable
Price:
Not Available
Fullscreen

Alternative content

Get Adobe Flash player

Generative drawings

Изложба на Дилян Бакалски - "Генеративни Рисунки" "Произведенията на генеративното изкуство са изцяло или отчасти създадени с използването на автономни системи. Система в този контекст обикновено е нечовешка и може самостоятелно да определя характера на произведението на изкуството, които иначе биха изисквали решения, направени директно от художника. В някои случаи човешкия създател може да претендира, че генеративната система представлява негова собствена художествена идея, а в други, че системата поема ролята на създател." (wiki) Рисуващата машина е интерактивна инсталация, чиито творби са синтез между няколко фактора - програмата, която изпълнява, влиянието на публиката върху нея, околната среда и динамиката на двойното махало. Експериментът се движи по тънката електриково зелена линия между изкуството и науката трансформирайки хипотетично предвидимо- непрeдвидимите данни в графични изображения. Като създател на рисуващия робот, се абстрахирам от процеса на създаване на художественото произведение и оставям творческата дейност на творбата си. В този процес въвличам и публиката, която чрез действията си взаимодейства с робота, но оставя тълкуванието на тази интеракция на самата машина, която чрез собствената си логика ще се "вдъхнови/препрограмира", за да промени рисунката си. Експеримента повдига въпроса за авторството на творчеството: дали принадлежи на твореца, на медията му или е плод на средата в която се ражда произведението? Изложбата не трябва да се приеме като нещо завършено, защото по време на престоя си в галерията роботите, които създадох и програмирах ще продължават да рисуват синтезирайки параметричността на компютърната програма със "случайните" зависимости във физическия свят и ще допълват експозицията до нейното закриване В изложбата са включени роботи, които рисуват, техните творби, видеоарт и още нещо. Откриване: 21 Август 2019 от 19:00 часа в Изложбена зала "Лубор Байер", Стара Загора.

Contact


Send Message

Leave Your Comment
Loading...