artery prague
Location: Prague/Czech Republic
Categories

Activism, Conceptual, Design, Drawing, Film, Installation, Mixed Media, Painting, Photography, Printmaking, Sculpture, Textile, Video, Exhibitions

Website

artery.gallery

Wooloo Url

https://www.wooloo.org/arteryprague

About

Kdo jsme? / Who are we?

V Praze žijící a tvořící, v Turecku oceněná režisérka a filmová animátorka Özlem Akin otevřela v Gorazdově ulici na Praze 2 multifunkční galerijní prostor ARTERY PRAGUE. ARTERY PRAGUE slouží nejen galerijním účelům, ale hostům pro potěchu ducha nabízí i kvalitní lahvová vína nebo piva z malých pivovarů a cidery.

Vyučujeme techniky používané pro výrobu většiny vystavených děl. V prostorách galerie máme k dispozici učebnu a dílnu pro workshopy včetně základních nástrojů a nářadí.

ARTERY PRAGUE je prostorem mnoha tváří. Z několika pohledů může být galerií, obývacím pokojem, kabinetem kuriozit, učebnou a dílnou pro zvídavé a učenlivé nebo obchodem s designem.

Jdeme proti myšlence galerie jako sterilního prostoru, prosazujeme cestu ve které se umění prezentuje ve více “živém” prostředí. Zároveň čerpáme inspiraci z rozličných kabinetů kuriozit, pohybujeme se někdy na hraně (a za ní) faux taxidermie.


An award winning director and animator living and creating in Prague Özlem Akin opened ARTERY PRAGUE in Gorazdova as a multifunctional gallery. Besides its purpose as a gallery, ARTERY PRAGUE provides bottled wine, craft beers and ciders.

We teach the techniques used to create most of the artworks on sale or on display. We have a classroom and a workshop available, together with some basic tools and equipment.

ARTERY PRAGUE is a quirky space. It can be a gallery space, living room, cabinet of curiosities, classrom and a workshop for curious or a shop with design.

We are going against the idea of gallery as a sterile space, trying to showcase art and design items in a more “living” environment. We are inspired by various cabinets of curiosities, we are being on the edge (and beyond) of faux taxidermy.

Leave Your Comment
Loading...